Woningbrand Anderlecht: Is dit een aanvaardbaar risico?

29-04-2021

FPC Risk betuigt haar medeleven aan de slachtoffers van de grote woningbrand in Anderlecht op 19 april 2021. De hulpdiensten verdienen alle lof voor de snelheid en het professioneel optreden in uiterst moeilijke omstandigheden. Dit tragisch incident roept eveneens pijnlijke herinneringen op aan de dodelijke ontploffing op de Paardenmarkt in Antwerpen van enkele jaren geleden.

De oudere appartementsgebouwen maar ook veel sociale woningen blijven op gebied van brandveiligheid de meest onvoorspelbare en kwetsbare risico’s.

Het maatschappelijk, politiek maar ook economisch debat dat we moeten durven voeren is : aanvaarden we deze risico’s of pakken we dit aan?

 

brand

Er iets aan doen zou kunnen betekenen

  • In kaart brengen van dit type gebouwen inclusief inventarisatie van de brandrisico’s;
  • Uitvoeren van brandveiligheidsaudits om alvast 3 minimum basis principes te evalueren : de aanwezigheid van een snelle automatische detectie , 2 onafhankelijke vluchtwegen en een goede toegankelijkheid voor brandweer;
  • Budgetten vrijmaken om dit type gebouwen vervolgens technisch op te waarderen (volgens een vooraf bepaalde risico classificatie);
  • Campagnes organiseren om zowel eigenaars als bewoners bewust te maken van de brandrisico’s en preventiemaatregelen : controle brandlast & ontstekingsbronnen;
  • Duidelijke en vooral de juiste verantwoordelijkheden koppelen aan ‘sancties’ voor het niet naleven van maatregelen.

De uiteindelijke betrachting is om een compleet risicoprofiel (het gaat hier NIET om regelgeving) van dit type gebouwen te bekomen als basis voor beleidsbeslissingen die zowel maatschappelijk als economisch verantwoord zijn, maar vooral een aanvaardbaar niveau van ‘life safety” garanderen.

De haalbaarheid van dergelijk programma is niet vanzelfsprekend, maar laat ons alleszins een begin van actie ondernemen.