Ralf Bruyninckx verkozen tot voorzitter van het SFPE Benelux Chapter

13-12-2023

In een recente aankondiging aan de SFPE Benelux-gemeenschap drukte Ralf Bruyninckx zijn eer en voorrecht uit om verkozen te zijn tot de nieuwe voorzitter van het SFPE Benelux Chapter. Met een hernieuwd gevoel van doelgerichtheid streeft het hoofdstuk ernaar een actief forum te creëren voor discussies over de aanzienlijke kansen en uitdagingen waarmee de brandveiligheidsindustrie de komende jaren wordt geconfronteerd, tegen de achtergrond van een voortdurend veranderende wereld.

Ralf, samen met de bestuursleden, streeft naar de ontwikkeling van het Benelux Chapter met een drievoudige focus:

 

  • Inspirerende ledengroei: het hoofdstuk wil meer brandveiligheidsingenieurs inspireren en aantrekken om lid te worden, waarbij het een gemeenschap wil bevorderen die niet alleen divers is, maar ook rijk aan expertise.
  • Kennisdeling: een belangrijk doel is het starten van robuuste initiatieven voor kennisdeling onder leden en andere SFPE-hoofdstukken, waarbij de waarde van collectieve intelligentie in het bevorderen van het vakgebied brandveiligheid wordt erkend.
  • Organiseren van gunstige evenementen: het hoofdstuk is van plan evenementen en online forums te organiseren en eraan deel te nemen die waarde toevoegen voor de leden en de bredere brandveiligheidsgemeenschap. Een groot evenement in Antwerpen staat op de agenda, gepland voor de herfst, met als thema: "De Toekomst van Brandveiligheid." Internationale sprekers zullen onderwerpen behandelen variërend van duurzaamheid en digitalisering tot technologie en globalisering.

 

Terwijl het SFPE Benelux Chapter een nieuw tijdperk ingaat onder leiding van Ralf Bruyninckx, is het podium klaar voor samenwerking, uitwisseling van kennis en proactieve betrokkenheid binnen de brandveiligheidsgemeenschap. Leden kijken reikhalzend uit naar toekomstige evenementen en kansen die de koers van het hoofdstuk zullen vormgeven en bijdragen aan de bevordering van brandveiligheidspraktijken in de Benelux-regio en daarbuiten.

SFPE Benelux

De Society of Fire Protection Engineers (SFPE) fungeert als de belangrijkste beroepsorganisatie voor individuen die actief zijn op het gebied van brandveiligheidsengineering. SFPE is toegewijd aan het bevorderen van kennis en toepassing van brandveiligheidsengineering en aanverwante disciplines, het handhaven van strenge ethische normen binnen haar ledenbestand en het bevorderen van onderwijs op het gebied.

In overeenstemming met de overkoepelende doelstellingen van SFPE werd het SFPE Benelux Chapter opgericht in 2012. Het Benelux Chapter streeft naar het creëren van een dynamisch platform in de Benelux-regio. Dit platform vergemakkelijkt de uitwisseling van ideeën onder brandveiligheidsingenieurs, biedt een forum voor discussies over opkomende technologieën en stimuleert netwerkmogelijkheden met collega's van over de hele wereld.