Crisis Dashboard

Stap voor stap door crisis- en noodsituaties

fpc risk products crisis dashboard2

 

Niemand wil geconfronteerd worden met een brand of ontploffing, want die kunnen rampzalig zijn voor de business as usual. De kans op zo’n plotse crisis is natuurlijk klein, maar u wilt wel voorbereid zijn en weten wat u moet doen in geval van nood.

Om noodsituaties koelbloedig het hoofd te bieden, hebben we ons Crisis Dashboard ontwikkeld. Met die tool gidsen we u door het volledige crisismanagement-proces, van het eerste geknetter tot de laatste communicatie.

 

Een antwoord op al uw vragen over crisismanagement

Een crisis verloopt doorgaans in verschillende fasen, die concrete vragen oproepen:

 

Fase 1 | Wat is er gebeurd?

Wat is er gebeurd, en wat is de oorzaak? Is er brand uitgebroken na een explosie? Is er een gevaarlijke stof ontsnapt? Zijn er mensen gewond geraakt tijdens het incident?

Fase 2 | Wat kunnen we doen?

Kunnen we binnen onze organisatie adequaat omgaan met de gevolgen van het incident? Hoe beheren we de situatie? Hebben we steun nodig van de hulpdiensten?

Fase 3 | Wat zijn de gevolgen voor onze organisatie?

Wat is de impact op de omgeving, onze werknemers, onze uitrusting en infrastructuur, onze reputatie?

Fase 4 | Hoe en met wie communiceren we over deze crisis?

Wie brengen we op de hoogte van het incident? En hoe brengen we de boodschap over naar stakeholders, klanten, en families?

Noodgevallen vereisen snelheid, helderheid en koelbloedigheid: ons handige Crisis Dashboard zet de bakens uit, zodat u elke situatie het hoofd kunt bieden.

FPC Risk Crisis Dashboard, uw redder in nood…

Het Crisis Dashboard:

 • is een heldere crisismanagement-tool, beschikbaar op A2-prints;
 • biedt een methodologisch kader aan met beste praktijken en veiligheidsprotocols die bogen op 20 jaar ervaring in crisismanagement;
 • brengt orde en structuur in de chaos;
 • geeft duidelijke aanwijzingen om de hulpdiensten te contacteren;
 • is volledig afgestemd op uw zaak of organisatie.

Het dashboard elimineert de meest voorkomende problemen in crisismanagement: ongecoördineerde acties en ineffectieve beslissingen.

Hoe werkt het?

Elke schakel in het crisisrespons-team gebruikt dezelfde tool en kaart, zodat alle acties gesynchroniseerd worden in één gecoördineerde respons:

 • U krijgt een controlelijst in elke stap van het beslisproces. Dit draaiboek bevat agenda’s en acties die zijn opgemaakt voor uw organisatie.
 • Via het dashboard kunt u kritische informatie valideren en delen met uw teams.
 • Alle betrokken partijen hebben een uniforme kijk op de noodsituatie.
 • Het dashboard kan realtime worden gebruikt tijdens een gevaarlijk incident of een risicovolle operatie, maar ook als trainingstool tijdens brand- en noodoefeningen.
 • Het systeem logt alle stappen en maatregelen die zijn genomen, als referentie voor de toekomst. Die data laat u toe om uw crisisplannen te optimaliseren.
 • In een volgende fase kan de tool worden gedigitaliseerd.

 

Wacht niet op het volgende noodgeval om uw crisis-competenties op punt te stellen!

 Andere producten & diensten