Is het wachten op een Antwerpse Notre Dame?

19-08-2022

Als internationaal erkend brandveiligheidsexpert, sinjoor en liefhebber van cultureel erfgoed I GET FIRED UP elke keer opnieuw wanneer een van onze prachtige historische gebouwen tijdens renovatiewerken in de vlammen gaat.

Het doet spontaan vragen rijzen: Wat is de oorzaak? Hoe is brandpreventie & beleid georganiseerd? Wat is de rol van veiligheidscoördinatoren? En vooral de hoop dat brandweerdiensten de situatie onder controle krijgen.  

Gelukkig is de interventie van brandweerdiensten de meest betrouwbare factor, en is hierdoor al veel patrimonium leed voorkomen.  Maar... moeten we als stad, gebouwbeheerder, eigenaar en/of projectontwikkelaar geen betere maatregelen naar brandrisicobeheersing nemen tijdens (grootschalige) renovatiewerken?

De oplossing lijkt anders voor de hand liggend:

  • Voer een gedegen brandpreventie- & awareness beleid in;
  • Verplicht het plaatsen van een 24u brandwacht en automatische branddetectie;
  • Laat deze projecten wekelijks screenen door project onafhankelijke experten.

Op deze manier beperken we alleszins het risico op een Antwerpse Notre Dame, en beschermen we ons stedelijk en nationaal erfgoed naar best vermogen.  The return on investment lijkt een no-brainer, of niet?

 

Ralf Bruyninckx
CEO FPC Risk