FPC Risk genomineerd voor de Fireforum Awards 2021

21-10-2021


Fireforum is een beroepsvereniging voor verschillende stakeholders binnen de brandpreventie- en veiligheidswereld. Fireforum streeft naar een betere brandveiligheid, door het stimuleren van dialoog, het verspreiden van kennis en informatie en het bevorderen van kwaliteit en innovatie.
FPC Risk is genomineerd voor de jaarlijkse Fireforum awards met de volgende projecten:


Brandweerrichtlijn "opslagfaciliteiten voor gevaarlijke goederen"

Deze richtlijn is in het leven geroepen met als doel zowel de hulpverleningszones als de opslagbedrijven te begeleiden bij het beoordelen van dossiers en het ontwerpen van brandveilige opslagfaciliteiten voor gevaarlijke stoffen. Voorheen was er geen uniform document dat specifiek betrekking had op brandveiligheid voor opslagfaciliteiten voor gevaarlijke goederen. Door nauwe samenwerking tussen het studiebureau, de hulpverleningsgebieden, opslagbedrijven en andere belanghebbenden is de richtlijn breed gedragen door alle betrokken partijen.


 


Methodologie voor risicoanalyse

FPC Risk ontwikkelde een methodologie en tool voor de 6 Vlaamse hulpverleningszones (Firefighting Network) met hoge risico's zodat alle zones hun risicoanalyses volgens dezelfde geijkte methode kunnen uitwerken. Het is de bedoeling dat gemeenten objectieve en onderbouwde beleidsbeslissingen kunnen nemen voor de brandweer van morgen, op basis van de conclusies uit de risicoanalyse. Op deze manier kunnen ze eenvoudig zien welke middelen (apparatuur en mensen) nodig zijn om de aanwezige risico's te bestrijden en waar deze middelen moeten worden gestationeerd. Op deze manier kan een efficiënte operationele brandbestrijdingsorganisatie worden ontwikkeld.