Chevron en FPC Risk - Offshore oplossingen in brandveiligheid

Chevron, dat afstamt van Standard Oil, is een Amerikaanse energiereus die gevestigd is in San Ramon, Californië. De multinational is een van de grootste bedrijven ter wereld en is werkzaam in 180 landen. Chevron houdt zich bezig met elk aspect van olie- en gasindustrie, van ontginning en raffinage tot marketing en transport. Daarnaast is het bedrijf ook actief in de verkoop van (petro)chemische producten, de productie van brandstoffen, smeermiddelen en energie, en de ontginning van koolwaterstof.  Chevron heeft vooral een sterke positie aan de Amerikaanse Westkust en Golfkust, in Zuidoost-Azië, Zuid-Korea en Australië.

De offshore-expedrtise van FPC Risk

 Chevron Europe deed een beroep op FPC Risk voor:

  • de ontwikkeling van plannen om om te gaan met noodsituaties;
  • het testen van brandveiligheidssystemen op verschillende offshore-platformen in de Noordzee;
  • het ontwerpen van een brandveiligheidsfilosofie voor langdurig gebruik op de offshore-platformen;
  • integratie van veiligheidsanalyses d.m.v. safety cases;
  • de voorbereiding van budgetbegrotingen.

Andere olie & gas referenties

Andere referenties