Met een mix aan sprekers uit de publieke en private sector hebben we getracht een beeld te vormen over het beleid om met de dreiging die de COVID-19 crisis met zich meebrengt om te gaan.


Deze ongewone situatie brengt exceptionele uitdagingen met zich mee. De hulpverleningswereld en de medische sector in het bijzonder hebben laten zien hoe zij met deze uitzonderlijke omstandigheden zijn omgesprongen.
Met dit webinar hebben we ook getracht om naar de toekomst te kijken met als doel hoe opnieuw veerkrachtig op te starten in een nieuw normaal.
 
Wil u tijd winnen in het evalueren van de lessen uit deze crisis? Heeft u behoefte aan een externe evaluatie van uw COVID-19 crisiswerking? Wil u ook uw organisatie voorbereiden om veerkrachtig en weerbaar om te gaan met een volgende lockdown, pandemie of andere ontwrichtende crisis?
 
Wij nodigen u vriendelijk uit voor een verkennend gesprek om te bekijken hoe FPC Risk u kan helpen met expertise, methodieken en training:

Download hier het rapport "Resultaten bevraging en adviezen" m.b.t. Post COVID-19 Crisismanagement

 

front pdg


Hieronder vindt u de de presentaties van de sprekers:

 

Gert Van Bortel
Vice President,Global Head Emergency Services
BASF

Bert Brugghemans
Commandant
Brandweer Zone Antwerpen

 

Dr. Gert Vanspringel
Urgentiearts
AZ Sint-Jozef Malle & FiST Antwerpen

Links uit de presentatie:

https://www.thelancet.com/journals/la...
https://fist-vlaanderen.be/corona/
https://rodekruis-vlaanderen-covid-19...

Xavier Criel
Director Emergency Management Services
FPC Risk