banner topFPC Risk Academy

Aanstaande donderdagnamiddag, 17 oktober 2019, organiseert FPC Risk haar Academy. Een plaats waar kennis wordt gedeeld en nieuwe inzichten worden ontwikkeld.

Inschrijven

 Tijdens deze Academy behandelen we volgende onderwerpen:

-        de performantie van uw brandwaternet verzekeren en 
-        de slagkracht van uw crisisorganisatie verhogen. 

Evaluatie brandwatervoorziening
De brandwatervoorziening is de ruggengraat van de (actieve) brandbeveiligingsfilosofie van een industriële site. Vanuit de watervoorraad wordt via brandwaterpompen het bluswater verdeeld over een vast netwerk van leidingen naar hydranten, monitoren, sprinkler- en watersproeisystemen en schuimblusinstallaties. 

Veel partijen hebben belang bij een betrouwbare brandwatervoorziening (eigenaar/uitbater, de gebruikers, de verzekeraar en de omgeving).

Helaas wordt de brandwatervoorziening vaak gezien als een kost zonder ROI (Return On Invest). Het inspecteren en periodiek testen van de brandwatervoorziening wordt vaak uitgesteld of vergeten, het belang ervan onderkend. Hierdoor loopt men het risico dat men geen zicht heeft op de actuele staat van het netwerk en de negatieve invloed van eventuele veroudering (‘aging’).

FPC Risk stelt een methodiek voor om de betrouwbaarheid van de brandwatervoorziening in kaart te brengen. 

Effectieve noodplanning
Eenmaal een incident gemeld wordt start de klok: wat is de meest effectieve vorm van alarmeren en wie verwittig je eerst? Het crisisteam, de hulpdiensten, de buren, de overheid? Voor elk scenario kan dit anders zijn. Via welke kanalen op welke boodschap werkt het meest efficient?

Snel adequate hulp ter plaatse krijgen en de juiste dingen doen op het juiste moment vereist een vlot besluitvormingsproces. Hoe organiseer je je om snel beeld te krijgen en besluiten te vormen die je uit de chaos van het incident halen? Hoe krijg je het beeld van buiten naar binnen en communiceer je met crisismanagers ook als deze niet ter plaatse zijn? Welke processen en tools maken het verschil?

Onze ervaring van de afgelopen 15 jaar delen we graag met u. Als kers op de taart tonen we u graag hoe u vandaag de dag met een app op zak het hele intern noodplan vereenvoudigd en versneld kan worden.

Interactieve Poll
Op een interactieve en discrete manier kijken we samen naar onze eigen organisaties. Via een vragenreeks toetsen we naar de gereedheid en betrouwbaarheid van onze eigen noodorganisaties en brandwatervoorzieningen.

Tijdens een panelgesprek met de sprekers evalueren we samen de uitslagen van de vragenreeks.

Installeer alvast de app Poll Everywhere vanuit Google Play of Apple Store.

Programma

12:30          Onthaal 
met broodje en tasje soep 

13:15          Inleiding
Ralf Bruyninckx, Director, FPC Risk 

13:30          Fire Water Supply Assessment
Sam Van de Meulebroecke, Senior Fire Risk Engineer, FPC Risk

14:10          Effectieve noodplanning
Xavier Criel, Director Emergency Management Services, FPC Risk
Jan Van Hooydonck, Managing Director JdSoft

14:50          Demonstratie 
EmCaS, NESTA, NoKeos Hub

15:10          Netwerkmoment 
 
15:30          Interactieve Poll
Dre Hollanders, Senior Emergency Management Consultant,  FPC Risk
Tom Horemans, Emergency Management Analyst, FPC Risk

16:00          Nabespreking 


Locatie

Ahlers House
Portview, 10de verdieping West
Noorderlaan 139
2030 Antwerp
Belgium


Parkeren
Er is een parkeerstrook op de Noorderlaan net voorbij de Ahlers House

 

Inschrijfbutton